Privacy Policy

 

Privaatsuspoliitika

 

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 

Isikuandmed on teie kui eraisikuga otseselt või kaudselt seotud andmed, mida ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

 

  • kui esitate oma kontaktandmed (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud suhtlusviis) meie veebilehel või muus kohas (nt kaupluses);

 

  • kui kasutate meie veebilehte, kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu; 

 

  • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Võime paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

 

Muude andmete kogumine

 

Samuti kogume isikustamata andmeid, s.t. andmed, mida ei saa seostada konkreetse isikuga (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht).

 

Lisaks võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebilehel. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada personaliseeritud teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse meie privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine

 

Kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et teavitada ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ kliente uutest toodetest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kliendid, kes ei soovi saada meie uudiskirja või teavet võivad igal ajal uudiskirjast loobuda.

 

Kogutud isikuandmeid võime kasutada ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ-le õiguse oma andmete automatiseeritud töötlemiseks. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Klientide paremaks teenindamiseks on ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ-l õigus avaldada teavet üksikkasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

 

Veebipoe kasutaja nõustub, et ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ-l on õigus avaldada teavet üksikkasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ-le teenuseid.

 

Volitatud töötlejate nimekiri:

 

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update#

Müüja on on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks (e-poes) vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

Google – https://policies.google.com/pr ...

Itella – Isikuandmed (nimi, telefoninumber ja meiliaadress) edastatakse Kasutaja valitud transporditeenuse pakkujale. Kauba kulleriga kohaletoimetamise korral märgitakse lisaks eelmainitutele kontaktandmetele ka ostja aadress.

DPD – Isikuandmed (nimi, telefoninumber ja meiliaadress) edastatakse Kasutaja valitud transporditeenuse pakkujale. Kauba kulleriga kohaletoimetamise korral märgitakse lisaks eelmainitutele kontaktandmetele ka ostja aadress.

Omniva – Isikuandmed (nimi, telefoninumber ja meiliaadress) edastatakse Kasutaja valitud transporditeenuse pakkujale. Kauba kulleriga kohaletoimetamise korral märgitakse lisaks eelmainitutele kontaktandmetele ka ostja aadress.

LHV - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses tehinguinfo säilitamisega.

Swedbank - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduse pakkujale seoses tehinguinfo säilitamisega.

SEB - Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses tehinguinfo säilitamisega.

Luminor – Isikuandmed edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses tehinguinfo säilitamisega.

 

ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ säilitab kliendi isikuandmeid kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamise andmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 

Muudatused kogutud isikuandmetes

 

Kliendi isikuandmeid saab vaadata, muuta ja täiendada oma konto all "Minu andmed".

 

 

Isikuandmete kaitse

 

ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

 

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust, on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 kalendripäeva jooksul. Taotlust andmete töötlemise lõpetamiseks käsitleme meie poolt püsikliendilepingu lõpetamise deklaratsioonina.

 

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

 

Turvalisus

 

Kõiki ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ veebilehe külastamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal tagab veebilehe külastaja isikuandmete turvalisuse.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

 

Meie veebilehte kasutama asudes või kliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kättesaadavana meie kodulehel.

 

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ESTAMP PRINTING SOLUTIONS OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@estamp.ee . Samuti on teil alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.